ปุ๋ยน้ำแมจิกส์วัน (สีเขียว) : สูตรเร่งการเจริญเติบโต

แมจิกส์วัน ดีต่อการเติบโตของพืช

ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้พืชดูดซับธาตุในดินได้เร็ว

แมจิกส์วัน ช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศ

ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ดีช่วยสร้างและเพิ่มโมเลกุลคลอโรฟิลด์

ปุ๋มแมจิกส์วัน สูตรเร่งการเจริญเติบโต (สีเขียว)

แมจิกว์วัน ช่วยป้องกันโรคในพืช

ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราในพืชได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และช่วยสร้างความต้านทานให้แก่พืชทุกช่วงวัย

แมจิกส์วัน ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วยในการเก็บแร่ธาตุในดินให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม


ปุ๋ยน้ำแมจิกส์ทู (สีชมพู) : สูตรเร่งการติดตาดอก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรสชาติ

แมจิกส์ทู ช่วยเพิ่มผลผลิต

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผล ช่วยให้พืชแตกตาดอกตายอดได้รวดเร็วขึ้น

แมจิกส์ทู ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต

ช่วยการตุ้นการหายใจ และปรุงอาหารของพืชให้สมบูรณ์ ช่วยเพิ่มสีสัน ขนาด น้ำหนัก และรสชาติของผลผลิต

ปุ๋มแมจิกส์ทู สูตรเร่งการติดตาดอก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรสชาติ (สีชมพู)

แมจิกว์ทู ช่วยป้องกันโรคในพืช

ช่วยป้องกันเรื่องขั้วเหนียว ดอกฝ่อ ผลร่วง ผลแตก แกนไส้นิ่ม และช่วยให้พืชต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

แมจิกส์ทู ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วยในการเก็บแร่ธาตุในดินให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม


ตัวอย่างผลลัพธ์ของผู้ใช้ปุ๋ยน้ำแมจิกส์


วิธีใช้ และส่วนผสมของปุ๋ยน้ำแมจิกส์


ประโยชน์ และข้อดีของการใช้ปุ๋ยน้ำแมจิกส์