Categories
บทความ

ธาตุอาหารเสริมของพืชสำคัญต่อการเจริญเติบโต

เมื่อสมัยเป็นนักเรียน เรียกวิชา กพอ. (การงานพื้นฐานอาชีพ) ได้เรียนรู้ว่าแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหลักๆ มี 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

แต่จริงๆ แล้วพืชไม่ได้ต้องการแค่ธาตุอาหาร 3 ตัวนี้ เพราะมีธาตุอาหารอีกมากมายที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยบทความนี้จะมาพูดถึงธาตุอาหารเสริม ที่จำเป็นสำหรับพืชว่ามีอะไรกันบ้าง

ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อพืช แบ่งออกเป็น 8 ธาตุดังต่อไปนี้

1.โบรอน (B)

ช่วยในการสร้างสารอาหารและควบคุมสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ช่วยในการออกดอก ผสมเกสร ช่วยในการติดผลและย้ายน้ำตาลมาสู่ผล

2.ทองแดง (Cu)

ช่วยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์พืช ช่วยในการเผาผลาญอาหารของรากพืชและเป็นประโยชน์ต่อการใช้โปรตีนของพืช การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์

3.คลอรีน (CI)

พบในดิน ช่วนกระตุ้นการย่อยอาหารสำหรับพืช มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช

4.เหล็ก (Fe)

จำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และสังเคราะห์แสง

5.แมงกานีส (Mn)

ช่วยในการทำงานของเอนไซม์ มีส่วนประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และการย่อยไนโตรเจน

6.โมลิบดีนัม (Mo)

ช่วยในการดึงไนโตรเจนออกมาใช้งานและช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน พบธาตุชนิดนี้ในดิน

7.สังกะสี (Zn)

ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์และแป้ง ควบคุมการย่อยน้ำตาลของพืช เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานขอเอนไซม์ที่มีส่วนในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และจำเป็นต่อการเปลี่ยนสภาพของคาร์โบไฮเดรต

8.นิกเกิล (Ni)

เป็นธาตุอาหารทำสำคัญต่อเอนไซม์ ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่จะนำไปใช้ได้ และยังช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดอีกด้วย

Categories
บทความ

ฟอสฟอรัส (P) หนึ่งในแร่ธาตุที่สำคัญต่อพืช

ธาตุฟอสฟอรัสจะอยู่ในพืชในรูปของฟอสเฟตที่ท่อลำเลียงน้ำ เป็นธาตุที่มีปริมาณไม่มากเท่าไรในต้นพืช แต่พื้นดินส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีธาตุนี้อย่างเพียงพอด้วยเหมือนกัน สภาพของฟอสฟอรัสจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นกรด-ด่างของเนื้อดิน และบางครั้งธาตุนี้ก็ถูกยึดด้วยอนุภาคของดินเหนียวจนพืชไม่สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้

ประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส

– ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืชในส่วนของรากทุกประเภทในระยะแรกของการงอก

– ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ส่งผลต่อการติดดอกออกผลและคุณภาพของเมล็ดภายในผล

– เป็นตัวช่วยในกระบวนการดูดธาตุโพแทสเซียมของราก

– เสริมให้ลำต้นแข็งแรงไม่โค่นล้มง่าย และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

– ช่วยป้องกันโรคพืชขั้นพื้นฐาน

– ช่วยลดผลกระทบจากการที่ต้นพืชมีการได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินความจำเป็น

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส พืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะมีอัตราการหายใจลดลง พืชสะสมคาร์โบไฮเดรตมากขึ้น ใบพืชมีสีเขียวเข้ม มีการสะสมรงควัตถุแอนโทไซยานินที่ลำต้น และก้านใบ ทำให้ก้านใบมีสีชมพู อาการจะเริ่มที่ใบแก่ก่อน ใบมีขนาดเล็ก จำนวนใบน้อย ใบแห้งเป็นจุดๆ การเจริญเติบโตของพืชหยุดชะงัก ลำต้นแคระแกร็น รากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาล

การขาดธาตุฟอสฟอรัสยังมีผลต่อการออกดอกช้า จำนวนดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ผลผลิตต่ำจากใบพืชที่เสื่อม และร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ แต่หากได้รับฟอสฟอรัสมากพืชจะแก่เร็ว

Categories
บทความ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง เสี่ยงเจอ 2 โรครุม

ในระยะที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกถั่วลิสง กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงให้หมั่นสังเกตอาการของโรคใบจุดสีดำ (Cercosporidium personatum) และโรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercosporidium arachidicola) ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วลิสง

สำหรับโรคใบจุดสีดำ จะพบแสดงอาการในระยะแรกบนใบที่อยู่ด้านล่าง โดยพบแผลจุดสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดไม่แน่นอน ขอบแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากอาการรุนแรง แผลจะขยายขนาดมาชนกัน ใบจะเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ใบไหม้เป็นสีน้ำตาลดำ และร่วงก่อนกำหนด โรคจะลุกลามขึ้นสู่ใบด้านบน หรืออาจพบอาการของโรคบนหูใบ ก้าน ลำต้น และขั้วฝัก

ในส่วนของโรคใบจุดสีน้ำตาล มักพบแสดงอาการของโรคในระยะเริ่มแรกมีแผลจุดสีน้ำตาลบนใบที่อยู่ด้านล่าง ขอบแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากอาการของโรครุนแรง อาจจะพบอาการของโรคบนหูใบ ก้าน ลำต้น และขั้วฝัก ทำให้ใบร่วงก่อนกำหนด และโรคจะลุกลามขึ้นสู่ใบด้านบน

ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากในแปลงปลูกถั่วลิสงเริ่มพบแสดงอาการของทั้ง 2 โรค ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 – 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 – 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 – 10 วัน

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง เกษตรกรควรทำลายซากต้นถั่วลิสงด้วยการไถกลบให้ลึก เพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรค กรณีในแปลงที่พบการระบาดของโรค เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด เป็นต้น

อีกทั้งควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆ ให้สะอาด และผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้งอยู่เสมอ เมื่อได้นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคในแปลงที่มีการระบาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป

Categories
บทความ

การขาดธาตุอาหารของพืช

บางทีบางครั้งเราพบว่า พืชที่เราปลูกมีอาการแปลกๆ ดูไม่เป็นปกติ เช่น ใบเหลือง แคระแกรน ไม่โต หรือโตช้า ใบหยิก ไม่ยอมออกดอก เราสังเกตเห็นอาการ แต่ไม่รู้สาเหตุ พอไม่รู้สาเหตุ ก็ไม่รู้จะบำรุงรักษาต้นไม้ของเราได้อย่างไร

วันนี้ เราเนื้อหาเกี่ยวกับการดูว่าการที่พืชขาดธาตุอาหาร แต่ละประเภทนั้น จะมีลักษณะอย่างไร

พอรู้แบบนี้แล้ว ก็ลองสังเกตกันดูนะครับ จะได้ช่วยเหลือเจ้าต้นไม้ที่น่ารักของเรา ให้รอดพ้นจากอาการเหล่านั้นได้นะครับ

Categories
กิจกรรม

รีวิวจากคุณลูกค้า การันตีว่า ปุ๋ยแมจิกส์นั้นดีจริงๆ

ขอบคุณรีวิว และโพสจากลูกค้าครับ

โพสต์โดย ไร่นายฝัน magics. เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020
Categories
กิจกรรม

ปลูกมันแค่ 5 เดือนขุดได้แล้วดีจัง ฝีมือปุ๋ยแมจิกส์นี่เอง

มัน5เดือนขุดแล้ว ดกดีจัง บอกแล้วปุ๋ยน้ำแมจิกส์ใช้ได้หมด

โพสต์โดย ไร่นายฝัน magics. เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020
Categories
กิจกรรม

ใช้ปุ๋ยแมจิกส์เพิ่มผลผลิตขนาดไหน ดูให้เห็นกับตา เดี๋ยวจะหาว่าโม้

ให้ต้นไม้พูดแทนคนละกันนะ จะได้ไม่ว่ากันโม้เด้อ

โพสต์โดย ไร่นายฝัน magics. เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020
Categories
กิจกรรม

มาดูไร่ยาสูบกับบ้าง เห็นไหมปุ๋ยแมจิกส์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆ

จากนาข้าว สู่ไร่ยาสูบ ใช้แมจิกส์พ่นยาวๆเลย 👍ผู้นำชุมชนที่ดี กล้าคิดและกล้าทำ เพื่อประโยชน์สุขของลูกบ้านต่อไป…

โพสต์โดย ไร่นายฝัน magics. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020
Categories
กิจกรรม

วันนี้พาบอสดูนาข้าว ชมผลผลิตที่ได้จากปุ๋ยแมจิกส์

Categories
กิจกรรม

นี่คืออีกหนึ่งเสียงการันตีคุณภาพของปุ๋ยแมจิกส์

พรุ่งนี้บุกนาผู้ช่วยปาล์ม เนื่องจากเหตุด่วน..! 👍ผลผลิตทะลุเป้า ได้มากกว่าปีที่แล้ว 👍คนนี้ใจถึง เชื่อใจเพื่อน…

โพสต์โดย ไร่นายฝัน magics. เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020