Categories
บทความ

การขาดธาตุอาหารของพืช

บางทีบางครั้งเราพบว่า พืชที่เราปลูกมีอาการแปลกๆ ดูไม่เป็นปกติ เช่น ใบเหลือง แคระแกรน ไม่โต หรือโตช้า ใบหยิก ไม่ยอมออกดอก เราสังเกตเห็นอาการ แต่ไม่รู้สาเหตุ พอไม่รู้สาเหตุ ก็ไม่รู้จะบำรุงรักษาต้นไม้ของเราได้อย่างไร

วันนี้ เราเนื้อหาเกี่ยวกับการดูว่าการที่พืชขาดธาตุอาหาร แต่ละประเภทนั้น จะมีลักษณะอย่างไร

พอรู้แบบนี้แล้ว ก็ลองสังเกตกันดูนะครับ จะได้ช่วยเหลือเจ้าต้นไม้ที่น่ารักของเรา ให้รอดพ้นจากอาการเหล่านั้นได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *