บริษัท สหพัฒนาเกษตรไทย จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าทางการเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกรไทย เรามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรไทย ลดต้นทุน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

เราภูมิใจและมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างผลผลิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกร สินค้าของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยเติมแร่ธาตุ บำรุงทรัพยากรดินอันเป็นแหล่งทำมาหากินของเกษตรกรอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

ปุ๋ยน้ำ แมจิกส์วัน (สีเขียว) : สูตรเร่งการเจริญเติบโต
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการสังเคราะห์แสง
 • ช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารในดิน ได้เร็ว ช่วยการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์
 • ช่วยเสริมการสร้าง และเพิ่มโมเลกุลคลอโรฟิลด์ในพืชส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากแขนง
 • ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 • ช่วยเรื่องการเก็บแร่ธาตุในดินให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณธาติอาหารต่อพืชมากขึ้น
 • ป้องกันเชื้อราแก่พืชตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 • สร้างความต้านทานโรคใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มเพาะพันธุ์พืช และขยายพันธุ์พืช
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
ปุ๋ยน้ำ แมจิกส์ทู (สีชมพู) : สูตรเร่งการติดตาดอก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรสชาติ
 • ช่วยในการสร้างพลังงานดูดซึมสารอาหารต่างๆ ไปใช้ได้มากขึ้น
 • ช่วยเพิ่มสีสัน ขนาด ปริมาณน้ำหนัก กลิ่น รสชาติ และคุณภาพของผลผลิต
 • เร่งการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผล ช่วยในเรื่องการแตกตาดอก และตายอด
 • ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
 • ช่วยกระตุ้นให้การหายใจและการปรุงอาหารของพืช เป็นไปอย่างสมบูรณ์
 • ช่วยเรื่องขั้วเหนียว ลดปัญหาดอกฝ่อ ผลร่วง ผลแตก ป้องกันแกนไส้นิ่ม ผลแตกและร่วงก่อนอายุเก็บเกี่ยว

พิเศษสุด!! บินพ่นด้วยโดรน ฟรี

เมื่อสั่งซื้อปุ๋ยแมจิกส์วัน หรือแมจิกส์ทู ครบตามจำนวนที่กำหนด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง